FAQ student

Studentsupporten bemannas hela sommaren, men har begränsad bemanning under vissa veckor. Svarstiden på mejl kan därför vara något längre än normalt. För att hjälpa dig på bästa sätt har vi sammanställt svar på de vanligaste frågorna i en FAQ, förhoppningsvis kan du hitta svar på dina frågor här.

Anmälan och antagning

Första antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli och det andra i slutet av juli. Glöm inte att titta i din skräppost om du inte hittar mejlet från antagning.se. Du kan också logga in på antagning.se för att läsa meddelandet.
Läs mer om viktiga datum på antagning.se Länk till annan webbplats.

Vi kan tyvärr inte svara på hur stor sannolikhet det är att du kommer in på din utbildning om du står som reservplacerad. Efter andra urvalet samt strax efter kursstart meddelas de reserver som antagits vid respektive tillfälle. Antalet reserver som antas beror bland annat på hur många som tackar nej till kursen. Du kan själv se när reservantagning startar och avslutas för just din utbildning på antagning.se.

Om du blivit sent antagen behöver du inte svara på antagningsbeskedet men om du inte tänker påbörja din utbildning är det viktigt att du lämnar återbud, så att vi kan kalla in reserver. Det gör du enklast på antagning.se
Viktiga datum att hålla koll på (antagning.se) Länk till annan webbplats.

Alla sökande som varit behörig till ett sökalternativ men blivit struken på grund av missat "ja"-svar eller blivit "TAK-struken" (maxtak att bli antagen är 45 högskolepoäng per termin) kan göra en återanmälan. Om inte sökalternativet är stängt för sen anmälan behandlas den nya anmälan som en sen anmälan. Det datum då du anmäler dig igen blir ditt könummer för en ledig plats eller reservplats.
Här kan du läsa mer om hur du återanmäler dig (Antagning.se) Länk till annan webbplats..

Anmälningar som gjorts efter 15 april, så kallade sena anmälningar, behandlas efter alla ansökningar som inkommit i tid. Ansökningarna behandlas i datumordning och handläggs så snabbt som möjligt. Var uppmärksam om din anmälan hinner handläggas inför urval 1 och du kan komma att behöva svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats. Handläggs din anmälan inför urval 2 får du besked tidigast 28 juli. Sena anmälningar som du gör efter urval 2 handläggs löpande med en handläggningstid på cirka en vecka.

En sent inskickad komplettering behandlas inte automatiskt. Den sökande måste själv meddela Antagningsservice (tel 0771-550 720) att en komplettering skickats in och sedan få hjälp med en ny anmälan. Du kan också kontakta oss på studentsupport@hig.se.

Det innebär att vid granskningen av din ansökan så fanns det en registrering på en behörighetskrävande kurs, men kursen var inte avslutad. Du som är villkorligt antagen måste vid kursstart visa upp att du uppfyller villkoren för antagning. Du kan inte själv registrera dig på din kurs utan måste, under registreringsperioden för aktuell utbildning, kontakta studentsupport@hig.se för hjälp med registrering.

Om utbildningen är öppen för sen anmälan på Antagning.se, så har den en välj-knapp och du kan fortfarande skicka in din anmälan. Detta är dock ingen garanti för att du får en plats på utbildningen.

Om en utbildning saknar välj-knapp är den stängd för sen anmälan och det finns inga lediga utbildningsplatser kvar. En sen anmälan kan bara göras på kurser som fortfarande är öppen för sen anmälan och därmed har en välj-knapp.

UHR (Universitets- och högskolerådet) ansvarar för statistik gällande lägsta antagningspoäng, antal sökande och antal antagna.
UHRs statistiksidor Länk till annan webbplats.

Inför terminsstarten

Höstterminen startar 2 september 2024.
Den 30 augusti bjuder vi in till en introduktionsdag för alla nya studenter.
Terminstider och tentaveckor

Du kan hitta ditt personliga schema via högskolans schemasök på webben.
Hitta ditt schema

I anslutning till kursplanen finns kursens litteraturlista. Kursplanen hittar du i din välkomstinformation men du kan också söka fram din kursplan via kursplanedatabasen. Länk till annan webbplats. Sök på kursens namn eller kurskod.

Högskolan skickar ut ett mejl, efter första och andra antagningsbeskedet, till dig som blivit antagen till kurs eller program.
Välkomstinformation för din kurs
Information om inledande kurs, dag, tid och plats för programstart

Vi hoppas att du vill vara med och fira fredag 30 augusti tillsammans med oss. Många program har också sin programintroduktion denna dag och du får träffa dina studiekamrater och utbildningsledare för första gången. Dagen är dock inte obligatorisk.

Det är bra att börja leta efter bostad så tidigt som möjligt och för att samla ködagar är det bra om du ställer dig i bostadskö redan innan du är antagen.
Mer information om studentbostäder

Nej, endast de som är antagna får medverka på uppropet. Högskolan i Gävle kallar reserver till program och kurser i strikt turordning utifrån urvalsresultatet. Vi kontaktar dig om du blir erbjuden en plats.

Du kan tidigast aktivera ditt användarkonto två veckor innan terminsstart. Om du gjort en sen anmälan/efteranmälan kan du aktivera ditt användarkonto tidigast dagen efter antagningsbeskedet.

Du kan registrera dig två veckor före kursstart. Du hittar mer information om kursregistrering i din välkomstinformation.

För hjälp med allmänna frågor om din kurs, kursregistrering eller inrapportering av resultat, mejla studentsupport@hig.se

Du kan inte ansöka om studieuppehåll för studier på fristående kurser utan endast inom ett program.
Mer information om studieuppehåll och -avbrott

Intyg och examensbevis

När du är klar med dina studier och vill ta ut din examen är det du själv som ansöker om den.
Information om hur du ansöker om ditt examensbevis

Pedagogiskt stöd

  1. Du ansöker om pedagogiskt stöd via systemet NAIS. Länk till annan webbplats. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Det går bra att ladda upp ett foto av intyget med telefonen.

    2. Samordnaren kontaktar dig för att boka en tid för samtal om stödåtgärder. Ansöker du om pedagogiskt stöd under sommaren så kan den första kontakten dröja något.

    3. Samordnaren utfärdar ett beslut där stödåtgärderna beskrivs. Detta beslut behöver du sedan visa upp för dina lärare och examinatorer när ni pratar om vilket stöd du behöver.

Det kan ibland ta tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Du kan skicka ett mejl till ps@hig.se. Notera dock att under sommaren har vi begränsad bemanning. Se information på webbsidan nedan om aktuella telefontider och öppettider under sommaren.
Stöd vid funktionsnedsättning

Studievägledning

Se studievägledningens webbsida för tider och kontaktuppgifter under sommaren.
Kontaktuppgifter till Studievägledningen

Tentamen

När examinator rättat din tentamen och resultatet rapporterats in skickar vi hem din tentamen med post till den adress som finns registrerad i Ladok. Kontrollera att din postadress i Ladok stämmer, om du uppgett en tillfällig adress eller om du inte bor på din folkbokföringsadress. Du ändrar din adress under "Mina uppgifter" i Ladok. Alla salstentamina kommer att skickas hem per post till din folkbokföringsadress.

Utbytesstudier

Som student vid Högskolan i Gävle finns det många sätt att studera utomlands eller på andra sätt få internationella inslag under din studietid.
Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns till utlandserfarenhet

Kontaktperson

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Allmänna antagningsfrågor

Om du har frågor om din anmälan, ditt konto på antagning.se eller andra allmänna antagningsfrågor ska du kontakta: Antagningsservice
Telefon: 0771-550 720.

Viktiga datum 2024

11 juli
Antagningsbesked med svarskrav.

19 juli
Sista svarsdag.

25 juli
Andra antagningsbeskedet.

21 augusti
Start för insparken - en minnesvärd vecka!
Insparken med Gefle Studentkår Länk till annan webbplats.


30 augusti
Introduktionsdag för alla nya studenter med välkomstceremoni, guidad rundtur, program­introduktion och mycket mer.
Introduktionsdag för nya studenter

2 september
Terminen startar

(För vissa utbildningar gäller andra datum)

Sidan uppdaterades 2024-07-04